Vereniging of kerk in actie!

Ook verenigingen of kerken of andere groepen kunnen acties opzetten voor kinderen die in extreme armoede leven in India. Zo steunt bijvoorbeeld een kindernevendienst de Phardi Wasti in Sirur.
U wordt van harte uitgenodigd ook een project te steunen. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een van de bestuursleden of mailen naar info@maherindia.nl.

Comments are closed.