Ons bestuurslid Jetske Dijkstra heeft het financieel overzicht van 2023 weer verzorgd. We hebben als groep in 2023 €51.000, — over kunnen maken voor de projecten in India! Dat is wat hoger dan gewoon. Meestal schommelt dat bedrag tussen de 40 en 50 duizend Euro. Wanneer u zich afvraagt waarom we nog een behoorlijke buffer hebben, wil ik dat wel toelichten. We houden altijd geld over voor een buffer, zodat bij het wegvallen van toezeggingen en giften de projecten niet ineens stilvallen. Bovendien ‘profiteren’ we nog van het toegekende legaat van enkele jaren terug. Geld toekennen aan nieuwe projecten valt nog niet mee. We krijgen wel veel aanvragen uit heel India, maar moeten vaak “nee” verkopen. Men wil het geld wel graag ontvangen, maar willen aan niet de verplichtingen die daarbij horen accepteren. Die verplichtingen zijn namelijk: een begroting van de kosten, een gecertificeerd financieel jaaroverzicht en doorlopende rapportage van het project. En dat zijn juist onze sterke punten van onze werkgroep. Wij (maar ook u) moeten weten hoe en waar het geld aan besteed is/ wordt. Daarom kiezen mensen juist vaak voor een bijdrage aan onze organisatie. Het aantal trouwe donateurs blijft vrij constant. Wel is de lijst kleiner geworden door natuurlijk verloop. Maar we zijn dankbaar dat we dit werk kunnen en mogen doen, dankzij uw bijdrage


Sjoerd D. Schaaf, voorzitter Stichting Maher-India.

Post filed under Nieuws.