Contact

Voorzitter en Secretariaat:
Sjoerd D. Schaaf
De Hammeringen 3
9045 PT Bitgummole
058 – 253 12 48
sjoerd@maherindia.nl

Penningmeester:
Jacob Dijkstra
De Hammeringen 9
9045 PT  Bitgummole
jacobdijkstra140159@gmail.com

Algemeen bestuurslid:

Coördinatie presentaties:
Sjoerd Schaaf

Contactpersoon sponsorprojecten:
Sjoerd Schaaf

Regiokrant:
Rudmer van der Leeuw
rudmer@maherindia.nl

Websitebeheer:

Comments are closed.