Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Maher-India. “Voor ieder kind een toekomst”.

Deze visie van onze stichting past het bestuur zo volledig mogelijk toe bij het steunen van de projecten in India. “Voor ieder kind een toekomst“ houdt in dat de financiële gelden besteed worden aan programma’s die met onderwijs te maken hebben. Immers ‘onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling’.

Direct of indirect zijn de programma’s een link naar kansen voor het kind. In principe investeren we eerder in kinderen/mensen dan in gebouwen. Niet voor niets zijn de sponsorprogramma’s het begin geweest van onze stichting. Al komt het voor dat, soms ook eenmalig helpen voor realiseren van schoolgebouwen. Het liefst zo mogelijk kleinschalig. Soms werken we samen met andere ideële stichtingen om het project sneller te kunnen laten realiseren. Onze stichting houdt ook rekening met het geven van structurele hulp. Sommige projecten zijn niet gebaat bij een eenmalige actie. Daarom kan het voorkomen dat we een zekere reserve op de balans moeten hebben. Twee doelen proberen we te bereiken: A. structurele hulp kunnen blijven geven. B.  onverwachte hulpaanvragen het hoofd te kunnen bieden. Daarin spelen uiteraard onze inkomsten een grote rol.

Het bestuur screent de aanvragen en wil zoveel mogelijk informatie. Een eventuele bouwtekening, een begroting en een financieel jaarverslag zijn nodig voor een besluitvorming. Daarnaast is de ontvangende partij verplicht ons van relevante informatie te voorzien t.a.v. de voortgang van het project.

Beloningsbeleid.

Omdat we vrijwilligers zijn, worden we uiteraard niet beloond. Dat is onder meer een van onze sterke kanten. Vergaderkosten zijn voor eigen rekening. Wel kunnen we reiskosten declareren. Ook is het mogelijk om individueel de vrijwilligersvergoeding op te geven bij de belasting.

Comments are closed.