Belastingvoordeel

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:
Schenkingen aan Stichting Maher-India zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zodra u boven een bepaalde drempel komt. De regels daarvoor worden vastgesteld door de belastingdienst.

Stichting Maher-India heeft de ANBI-status, nummer 87681. Ons fiscale nummer is 8526 88 787.

Periodieke schenking:
In de Geefwet worden twee soorten giften onderscheiden: gewone giften en periodieke giften. Onder gewone giften vallen onder meer donaties via een machtiging. Deze giften zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Een periodieke gift-schenking is een structurele gift met een looptijd van minimaal vijf jaar die wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Klik hier voor een overeenkomst.

Het grote voordeel van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een deel van uw gift terug via de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking te laten vastleggen bij de notaris. Dan volstaat een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel waar u aan schenkt. Dit maakt periodiek nog “goedkoper”, doordat de notariskosten wegvallen.

Comments are closed.