Algemeen

Stichting Maher-India wil kansarme kinderen in India een kans op een betere toekomst geven door projecten te financieren die gericht zijn op onderwijs, onderdak en medische zorg. Ongeacht geloof of huidkleur.
Daarnaast biedt de stichting daar waar nodig ook steun aan vrouwen(rechten) en gezinnen.
De stichting steunt alleen projecten van doelgroepen en kinderen in groepsverband.
Uitgebreidere informatie vindt u in ons beleidsplan.

De letterlijke vertaling van Maher is “Mother’s Home”, met als extra accent: een plek waar je heen kunt wanneer dat nodig is, een soort van “veilige haven”. De stichting heeft deze naam gekozen om het belang van een liefdevolle en veilige omgeving voor kinderen te benadrukken. Daarnaast is Maher één van de grotere projecten die door de stichting wordt ondersteund. De naam is aangevuld met India om de koppeling met dat land en het feit dat de stichting meer projecten ondersteunt te verduidelijken.

Stichting Maher-India is een voortzetting van de projectgroep Wereldkinderen Friesland. Omdat Wereldkinderen er voor gekozen heeft door te gaan als adoptie organisatie, zonder de projectgroepen.

Financiële ondersteuning verloopt altijd rechtstreeks via een lokale organisatie in India en is bedoeld om kinderen in staat te stellen in een veilige omgeving op te kunnen groeien.

Veel is in de afgelopen dertig jaar al vanuit onze werkgroep gerealiseerd in verschillende delen van India, zoals onder andere het opzetten en begeleiden van:

  • Sponsorprojecten in Goa, Mali Ghogargaon, Bombay en Amravati. Hier wordt voorzien in de basisbehoeften van kinderen: onderwijs, voeding, kleding en medische verzorging.
  • Boardings (internaten) waar schoolgaande kinderen verblijven, omdat ze of geen ouders hebben of te ver weg wonen om elke dag naar huis te kunnen gaan.
  • Balwadi’s. Dit zijn kleuterklassen waar kinderen ook een goede maaltijd krijgen.
  • Coaching classes ofwel extra bijlessen voor schoolgaande kinderen van analfabetische ouders. De kinderen krijgen hier ook eten en medische zorg.
  • Apotheken in de meest afgelegen gebieden, onder leiding van een verpleegster.
  • Bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen en naaiklassen voor meisjes, waar ze ’s ochtends eerst ook leren lezen en schrijven en voorlichting krijgen over onder andere hygiëne. Bewustwordingsprogramma’s voor vrouwen resulteren vaak in de zogenaamde zelfhulpgroepen. Vrouwen binnen zelfhulpgroepen zijn door een onderling leensysteem in staat om kleine economische projecten op te zetten die (deels) in hun onderhoud voorzien. Bovendien staan vrouwen samen sterker! Er wordt hun geleerd om voor hun rechten op te komen.

Comments are closed.