Mali Ghogargaon

Jaarlijks overgangstoetsen op basisschool
Basisonderwijs is in principe gratis in India, het salaris van docenten wordt door de regering betaald. De kwaliteit laat echter nogal te wensen over. Daarom kiezen mensen die het kunnen betalen liever voor particulier onderwijs.

In de rapportage van Mali Ghogargaon van april tot september 2015 is te lezen dat de Indiase regering nu een wijziging heeft doorgevoerd in het basisonderwijs. Tot vorig jaar konden kinderen slagen door in de 8e klas twee schriftelijke examens af te leggen. Vanaf dit jaar wordt jaarlijks getoetst of kinderen over kunnen naar de volgende klas.  Verwacht wordt dat dit de kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren.

Boarding
De scholen begonnen weer op 16 juni , dus vanaf 1 juni kwamen de meisjes die in de vakantie bij hun familie hadden doorgebracht, langzaamaan weer terug op de boarding. Ook arriveerden er nieuwe boarders. Vakantie-ervaringen werden uitgewisseld en de gezelligheid was weer terug. Vooral fijn voor de meisjes die niet naar huis konden (vanwege de omstandigheden thuis of omdat ze niemand hebben om naar toe te gaan).

Nieuwe schooluniformen
Naast de kinderen in de boarding worden nog 300 kinderen gesponsord, plus hun broertjes en zusjes. Na de zomervakantie zijn deze kinderen allemaal weer voorzien van schooluniformen, tassen, boeken en alles wat nodig is om weer naar school te kunnen. Het schooluniform op de St. Josephschool in Mali-Ghogargaon is veranderd.

Sirasgaon_students de beide jongens en het meisje links dragen het nieuwe uniform

Peuter/kleuterschool
Op de balwadi zitten dit jaar twintig meisjes en twintig jongens. Er was deze keer extra aandacht besteed aan de voorbereiding, zodat er dit jaar maar één kleuter hoefde te huilen toen hun (groot)ouders het klaslokaal moesten verlaten.  Even tussendoor: mijn eigen kleindochter mocht onlangs ook voor het eerst naar de kleuterschool, maar dat ging níet zonder tranen…

Ook  bleven tot nu toe elk jaar de meeste grootouders naast de balwadi buiten zitten wachten. Dit jaar waren het maar een paar! In juli  zijn alle kleuters medisch gecheckt. Indien nodig, krijgen ze extra vitamines.

Apotheek
De apotheekster/verpleegkundige is  er in eerste instantie voor de boarding, de schoolkinderen en de balwadi, maar daarnaast ook voor de dorpelingen uit de omgeving. Een groot deel van de patiënten die naar de apotheek komen, zijn verlaten en eenzame ouderen. Aandacht helpt al veel. Verschillende kwalen kunnen worden verbeterd door bepaalde oefeningen regelmatig te doen. Vandaar dat in juni een workshop lichamelijke oefeningen voor ouderen is gegeven! Daarnaast krijgen deze ouderen waar nodig medicatie en/of aanvullende vitamines.

Mobile_clinic_in_the_villages

Sirasgaon
Het dorp Sirasgaon is een dorp dat behoorlijk afgelegen ligt en waar vorig jaar ook contact is gelegd. De omstandigheden waarin de bewoners leven zijn slecht, het is nog een erg achtergebleven gebied. De bewoners zijn dagloners, ze vertrekken ’s ochtends vroeg om te gaan werken en ze keren in de avond weer terug.  Hun kinderen kunnen naar een overheidsschool in de buurt, maar aangezien er niemand is die daar toezicht op houdt, gaan de kinderen meestal niet.

Er wordt geprobeerd verandering in de leefomstandigheden van deze kinderen aan te brengen: door medische zorg te bieden en voorlichting te geven over het belang van onderwijs. Eens per week wordt dit dorp bezocht met de mobiele apotheek.

Dit begint voorzichtig vruchten af te werpen:  er zitten nu voor het eerst vier kinderen uit dit dorp op de boarding. Het waren eerst acht, maar vier hadden zoveel last heimwee en zoveel moeite om te wennen dat ze weer terug zijn gebracht. Als de overgebleven vier kinderen met positieve ervaringen in de vakanties naar het dorp komen en er goed en gezond uitzien, zullen er volgend jaar ongetwijfeld meer kinderen volgen.

Vanuit twee naburig gelegen dorpen kwamen al snel ook verzoeken om medische zorg, omdat ook daar de afstand naar medische voorzieningen vaak te groot is voor patiënten. Ook hier zijn de dorpelingen erg arm en de omstandigheden schrijnend. Het vroeg om nogal wat aanpassingen, maar het lukte: de mobiele apotheek bezoekt nu op donderdagen het dorp Nadi en op vrijdagen het dorp Hamrapur.

Save the Girl child
Met hulp van de kerstactie vorig jaar is er een programma opgezet voor meisjes uit het dorp.

Ze worden gestimuleerd om naar school (te blijven) gaan, maar ook hier worden meisjes, als ouders geen geld hebben, nog steeds jong uitgehuwelijkt. Het heeft dit jaar niet genoeg geregend, waardoor er minder werk is op het land, dus minder inkomsten.

Na de 12e klas vallen kinderen niet meer onder het sponsorprogramma. Een aantal meisjes uit arme gezinnen kon geholpen worden aan werkzaamheden, waarmee ze zelf een vervolgstudie kunnen betalen en voortzetten.

Er ligt een verzoek om het sponsorprogramma uit te breiden, hierover gaan we nadenken.

Dankbaarheid
Alle sponsoren worden enorm bedankt. Dank zij de sponsoring kunnen veel kinderen ook na de 8e klas nog  verder leren, tot en met de 12e klas, op de St. Josephschool.

 

Hilly Hamstra

Post filed under Geen categorie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *