Pardhi Wasti

De Pardhi Wasti gemeenschap in Shirur. Deze groep behoort tot de laagste kaste in India en leeft in extreme armoede. Speciale aandacht gaat bij dit project uit naar de kinderen. Maher brengt gezondheidsvoorlichting, onderwijs, voeding en medische zorg.
Intussen zitten zo’n 60 Pardhi Wasti kinderen op een boarding en gaan naar school.

Een Pardhi Wasti meisje op een internaat in Bakhori. Eerst werden maar 2 of 3 Pardhi Wasti kinderen op een zelfde internaat geplaatst, omdat de leerkrachten achter hen aan bleven rennen, ze liepen steeds weg, wisten niet hoe ze een toilet moesten gebruiken, konden niet stil zitten enz., en ze versterkten elkaars gedrag. Intussen zitten in Bakhori 15 Pardhi Wasti kinderen, maar het blijft lastig. Na een zomervakantie, als ze naar hun ouders gaan, die voor Pardhi Wasti kinderen al wordt verkort, kun je bijna weer op nieuw beginnen.
« van 8 »

Terug naar Maher

Comments are closed.