Over ons

Stichting Maher India is een actieve werkgroep en is al jaren in de weer met allerlei acties voor kansarme kinderen in India.

Er worden vier sponsorprojecten gesteund. Op deze manier zorgen circa 400 sponsors in Nederland ervoor dat er meer dan 2500 kinderen in India in staat worden gesteld om een schoolopleiding te volgen. Met het geld voor 1 sponsorkind kunnen in India ongeveer 3 kinderen naar school.

Behalve de sponsoring worden er ook een groot aantal projecten in India gesteund. Deze projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op medische zorg voor de kinderen en hun ouders in het dorp waar zij wonen. Ook worden veel kleuterklassen (balwadi’s) gesteund. Daarnaast wordt er een ‘Blijf van mijn lijf-huis’ gesteund, waar vrouwen met hun kinderen worden opgevangen wanneer zij bijvoorbeeld uit huis zijn gevlucht omdat zij mishandeld worden door hun echtgenoot.

Elk jaar probeert Stichting Maher-India voor al hun projecten weer geld bijeen te krijgen. Meer dan € 30.000,- is eerder regel dan uitzondering. De projectgroep bestaat al meer dan dertig jaar en is zeer actief. Tot nu toe is al voor een bedrag van meer dan 3 miljoen euro aan projecthulp besteed in India.

Het geheim van ons succes? We zijn een hechte en enthousiaste groep. We hebben een zekere ervaring opgedaan in het actievoeren. Via mond-tot-mond reclame heeft ons werk bekendheid in de regio. Wanneer er dan bedrijven of scholen zijn die iets extra’s willen doen voor de groepen kwetsbare kinderen in India, dan overleggen ze met ons. Via fotopresentaties op scholen, voor kerken of bij allerlei verenigingen laten wij concreet zien waartoe de geboden hulp leidt. En dat spreekt de mensen aan.

Het motto bij onze werkgroep is overigens dat dit weliswaar vrijwilligerswerk is, maar dat dit niet tot vrijblijvendheid mag leiden. Je staat wel ergens voor, want in India wordt er toch op je gerekend. Wanneer zich bij ons iemand aanmeldt en zich actief wil inzetten, dan is hij of zij van harte welkom. We begeleiden iemand eerst een half jaar om hem of haar wegwijs te maken. Vindt degene het wel leuk om te doen? Want de gemiddelde tijdsinvestering voor dit werk is toch minimaal een vrije avond per week. En dan niet voor een of twee jaar. Dat moet je wel willen.
Om zoveel mogelijk beschikbaar te kunnen stellen aan kinderen in India, ontvangen bestuursleden geen vrijwilligersvergoeding, enkel onkosten worden vergoed.

Comments are closed.