Maher

Steun aan kleuterklassen, opvangtehuis voor vrouwen en kinderen, sociaal werk in Phardi Wasti gemeenschap en sociaal werk in sloppenwijk Pernephata.
Maher is opgericht in 1997, oorspronkelijk als Blijf-van-mijn-Lijf huis. Spoedig bleek dat ook opvang nodig was voor de kinderen van de mishandelde vrouwen. Tegenwoordig biedt Maher onderdak aan 750 kinderen en 200 vrouwen. De kleinere kinderen krijgen via dit project kans om kleuteronderwijs te genieten. De kinderen worden op diverse locaties opgevangen. Wij bieden projectmatige steun: zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld twee waterzuiveringsinstallaties bekostigd in Vadhu Budruk, waar zo’n 250 kinderen worden opgevangen. Daar hebben we ook de helft bijgedragen aan de bouw van een jongenshuis.

Projecten die wij op dit moment steunen zijn:

Pernephata
Vatsalyadham
Phardi Wasti
Kishordam
Ushalaya
Jharkand

Naast steun van onze projectgroep ontvangt Maher gelukkig ook veel steun uit andere landen, Maher is namelijk een heel groot project. Zie ook: www.maherashram.org.

Help mee!

Comments are closed.